Rejestracja Fundacji

Dzień 11 czerwca 2013 to data wpisu Fundacji do KRS.

Dlaczego? W planach  było utworzenie spółdzielni socjalnej.

Script logo